Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-30. Oplysningspligt vedr. kontrollerede transaktioner. Nu også transaktioner mellem ”små” selskaber

Selvangivelsens felt 67 ændres, så der fremover skal indberettes handelsmæssige og økonomiske transaktioner med såkaldte ”koncernforbundne parter”, - uanset transaktionernes størrelse.