Økonomi og ledelse

SKATM-2016-15-01. Bøde. Groft uagtsomt. Rådgiver for et dødsbo havde opgjort en meget urigtig ejendomsavanceopgørelse

Såvel Byretten som Landsretten fandt, at rådgiveren for et dødsbo havde handlet groft uagtsomt ved at have udfærdiget en meget urigtig ejendomsavanceopgørelse i forbindelse med dødsboets selvangivelse.