Jura

Udenlandske medarbejderes mulighed for at få feriepenge optjent i overgangsåret udbetalt før folkepensionsalderen

I artiklen oplistes de kriterier, som skal være opfyldt, før der kan ske udbetaling af de indefrosne feriepenge i forbindelse med hjemrejse til ens hjemland.