Økonomi og ledelse

SKATM-2016-28-01. Frivillig akkord. Suspensiv aftale

Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar, således at en frivillig akkord havde suspensiv karakter og underskudsbegrænsningen først ville indtræde på tidspunktet for gældseftergivelsen.