Planter, Kvæg, Svin

Tidligere høst af korn for at sikre rettidige efterafgrøder

Biomasseproduktionen i efterafgrøder kan forøges med en tidligere etablering, hvilket kan opnås ved at høste kornet tidligere.