Jura, Fjerkræ, Grise, Heste, Kvæg, Øvrige dyr

Ny husdyrgodkendelses- bekendtgørelse fra 1. januar 2022

Læs om de væsentligste ændringer, herunder om inddragelse af lugtgenekriterierne i §§ 31 – 33 ved revurdering af IE-husdyrbrug.