Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-02. Salg af grund med bygninger var ikke salg af byggegrund

Landsskatteretten går med denne afgørelse imod Skatterådets hidtidige praksis på området for salg af fast ejendom, da LSR fastslog, at salg af en ejendom med eksisterende bygning ikke udgjorde salg af en byggegrund, selvom købers hensigt var nedrivning.