Jura, Økonomi og ledelse

P 1-22 Arbejdsskade – befordring til og fra kursussted – samkørsel – arbejdsgivers interesse

Tilskadekomst under befordring til eller fra et kursussted kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis befordringen sker i arbejdsgivers interesse.