Beregning af fosforloft i afgasset gylle fra biogasfællesanlæg, 2017/18

Læs, hvordan du beregner fosforloftet i afgasset gylle fra biogasfællesanlæg for planperioden 2017/18.