hero skimmelstyring kartoffelskimmel

Planter

Brug af beslutningsstøtte til forebyggelse af kartoffelskimmel i 2024

Optimal forebyggelse af kartoffelskimmel kræver indgående viden om fund af skimmel, symptomer, smittetryk, sorter, middelvalg, dosering, nedbør og sprøjteteknik.