Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-15. TS-cirkulære 2000-09. Overdragelse af unoterede aktier mellem interesseforbundne

En fars holdingselskab ville overdrage en 33 pct. aktiepost i driftsselskabet til sønnens holdingselskab. Ved beregningen af kursen efter TS-cirkulære 2000-09 ville man anvende den meget lave ejendomsvurdering på bygningerne.