Kvæg

Hø og ensilage giver samme ydelse

Når afgrøden er høstet på det samme udviklingstrin kan køer kan æde mindst ligeså mange kg tørstof af ladetørret hø som af godt fortørret ensilage, Køerne giver derfor ligeså meget mælk ved fodring med ladetørret hø som ved fodring med fortørret ensilage. Det viser en gennemgang af danske og udenlandske forsøg.