Jura, Fjerkræ, Grise, Natur og vandmiljø

Ny husdyrgodkendelses-bekendtgørelse 1. maj 2023

Krav om udslusning fra svinestalde ved gyllehøjde på 10 cm, ændret definition af produktionsareal for fritgående æglæggende høns og af kategori 2- og 3-natur.