Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-48. Bolig til rådighed for hovedaktionærens forældre. Jagtret og stuehus på jagtareal til rådighed

Et hovedaktionærselskab havde købt en bolig og lejet den ud til aktionærens forældre. Forældrene betalte markedslejen, men aktionæren skulle lejefikseres efter procentreglerne. Endvidere skulle aktionæren beskattes af rådighed over jagt og jagthytte.