Planter

Teknik til at undlade sprøjtning i kørespor testes

Der kan teoretisk spares ca. 4 procent, hvis der ikke sprøjtes i køresporene. I Tyskland arbejder man med at udvikle en teknik, som fastholder en god fordeling af sprøjtevæsken samtidig med, at der ikke sprøjtes i køresporene.