Best practice for ledergrupper fokuserer på ni indsatsområder

Hvordan kommer en ledergruppe til at fungere optimalt? Det kræver fokus på virksomheden og opgaverne, gruppens formål og udbytte samt deltagerne og mødestrukturen. Samtidig skal der være tillid og kontrol, konflikter skal håndteres, og viden skal deles.