Natur og vandmiljø, Planter

Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling

SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multifunktionelle jordfordeling bedst kan foregå. Målet er at lave gode løsninger for landmandens økonomi og produktion samt klima, biodiversitet og miljø.