Kvæg

Praksisforsøg med reduceret protein til malkekøer