Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19: Ny lov mod smittespredning i arbejdstagerens bolig

Loven skærper kravene til boligens indretning, når boligen er stillet til rådighed af arbejdsgiver.