Rapsjordlopper i raps

Planter

Bekæmpelse af rapsjordlopper i vinterraps

Grundet bejdsning med midler med svag effekt mod rapsjordlopper er det yderst vigtigt at være opmærksom på evt. tidlige angreb straks fra begyndende fremspiring.