Jura, Økonomi og ledelse

P 19-23: Pasning af nærtstående – tilknytning til arbejdsmarkedet – tabt arbejdsfortjeneste

Principmeddelelsen fastslår, at perioder, hvor en person har modtaget hjælp til pasning af et barn under 18 år, ikke anses som tilknytning til arbejdsmarkedet, når det skal vurderes, om personen kan bevilges en ordning til pasning af nærtstående.