Planter

Markskader fra hjortevildt - resultater fra landsdækkende undersøgelse