Planter, Natur og vandmiljø

Sådan mindsker du klimaaftrykket fra marken

Udtagning af kulstofrige jorde er langt det mest effektive tiltag, når planteproducenterne skal mindske udledningen af drivhusgasser. Læs, hvilke effekter braklægning, efterafgrøder, flerårige energiafgrøder, nitrifikationshæmmere, biochar mv. har på klimaet.