Planter, Natur og vandmiljø

Sådan mindsker du klimaaftrykket fra marken

Udtagning af kulstofrige jorde er langt det mest effektive tiltag, når planteproducenterne skal mind-ske udledningen af drivhusgasser. Læs, hvilke effekter braklægning, efterafgrøder, flerårige energi-afgrøder, nitrifikationshæmmere, biochar mv. har på klimaet.