Økonomi og ledelse

SKATM-2012-23-08. Seniornedslag. Efterfølgende ændring af af- og nedskrivninger og opgørelse efter varelagerloven

SKAT har i styresignal meddelt, at der kan tillades efterfølgende ændring af satsen for afskrivning og nedskrivning efter husdyrbeskatningsloven samt opgørelse af varelager.