Vinterbyg

Planter

Dyrkningsvejledning for vinterbyg

Vinterbyg dyrkes især til foderkorn. Med en tidlig høst giver vinterbyg en spredning af arbejdsindsatsen i en travl periode. I sædskiftet giver den tidlige høst af vinterbyg mulighed for rettidig såning af vinterraps.