Økonomi og ledelse

SKATM-2020-11-13 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag efter skattefri virksomhedsomdannelse (delomdannelse)

Ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget for omdannelsesåret skal vederlaget for de omdannede virksomheder fradrages, uanset kapitalafkastet derved bliver mindre end det konkret opgjorte kapitalafkastgrundlag for de tilbageblevne virksomheder.