Økonomi og ledelse

SKATM-2020-06-03. Genindtræden af fuld skattepligt – ophold i Danmark – 180-dagesreglen

Skatteyderen blev separeret i 2001 og flyttede til udlandet. Samlivet anses for genoptaget, og den fulde skattepligt genindtrådte pga. bopæl ved ægtefællen og ophold her på mere end 180 dage. Mellemliggende dage medregnes.