Morgenlys over vinterrapsmark om efteråret

Planter

Gødskning af vinterraps om efteråret

Tildeling af gødning til vinterraps i efteråret skal tjene det formål, at rapsen opnår en tilpas størrelse, inden vinteren stopper væksten. Dette kan opnås både med handels- og husdyrgødning. I år skal man være særligt opmærksom på ændrede krav til forsuring af gylle ved undtagelse fra nedfældningskravet.