Økonomi og ledelse

SKATM-2016-19-01. Dødsbo. Værdiansættelse af fast ejendom. 15 pct. reglen. Særlige omstændigheder

Højesteret fandt, at en værdiansættelse af fast ejendom efter 15 pct. reglen ved udlodning fra dødsboer, skal accepteres af SKAT, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.