Planter

Korrelationen mellem kvælstofoptag og NDVI/NDRE i efterafgrøder

En undersøgelse af sammenhængen mellem satellitmålinger og kvælstofoptaget i efterafgrøder viser, at der var en god sammenhæng i to ud af tre forsøg med NDRE, men at lokaliteten spiller en betydelig rolle.