Økonomi og ledelse

SKATM-2021-02-07. Ejendomsavance. Opfølgning på SKATM-2020-02-01. Notat om sælgerpantebrevsmodellen

SEGES har i maj 2020 stillet en række spørgsmål til Skatteministeriet om sælgerpantebrevsmodellen for at afklare usikkerhed om fortolkning af de nye regler. Skatteministeriet kommentar til de enkelte spørgsmål er modtaget af SEGES i oktober 2021.