Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-28. Hævning på mellemregning var skattepligtigt aktionærlån

Sagen vedrører om aktionærlånsreglerne også omfatter mellemregninger. I sagen blev både en meget kortvarig og en noget længerevarende negativ mellemregningskonto anset for et skattepligtigt aktionærlån.