Planter

Rapsjordlopper undersøgt for resistens mod pyrethroider

Rapsjordlopper fra tre marker med kraftigere angreb og relativ lav effekt af bekæmpelse er netop undersøgt. Der var ikke resistensudvikling mod pyrethroider hos billerne.