Natur og vandmiljø

Spildevand betyder mere end hidtil antaget for tilstanden i danske fjorde

Punktkilder bidrager med ca. 10 % af den årlige kvælstofbelastning af de danske farvande, hvis man kun ser på den samlede årlige nationale transport. Inddrages tidsligheden for fjordenes følsomhed for kvælstof, bliver fortællingen en anden, særligt for sommermånederne.