Økonomi og ledelse

SKATM-2016-02-02. Ejendomsavance. Parcelhusreglen. Sandsynliggjort at parcelhuset var beboet af manden efter udstykning af parcelhuset medens den øvrige familie var flyttet til en anden lejebolig

Byretten ændrede Landsskatterettens kendelse og fandt det sandsynliggjort, at manden havde boet alene i huset på grund af krise i ægteskabet, også efter frastykning af en grund, medens den øvrige familie var flyttet til en lejebolig.