Økonomi og ledelse

SKATM-2018-23-06. Seniornedslag. Genoptagelse af afgørelser om beskæftigelsesgraden. Lovændring

Lønmodtagere kan frem til 31. marts 2019 få genoptaget afgørelser om beskæftigelsesgraden. Genoptagelsen skal ske på lønmodtagerens foranledning, da ATP ikke af egen drift genoptager afgørelser.

Analyse

13. december 2018

 Opdateret 14. december 2018