Natur og vandmiljø, Jura

Adgang til arealer omfattet af Klima-Lavbundsordningen og vådområde- og lavbundsordningen

Der sker en ændring af et areal og dets anvendelse, når det bliver omfattet af enten Klima-Lavbundsordningen eller Vådområde- og lavbundsordningen. Få svar på hvem der har adgang til arealerne og hvornår.