Græsmarkscoccidiose kan være årsag til diarre hos kalve, kvier og ungdyr

Kvæg

Diarre ved udbinding kan skyldes græsmarkscoccidiose

Årsag til diarré hos førstegangsgræssende kreaturer kan skyldes græsmarkscoccidiose. Det ses ofte lige efter udbinding. Kalve, kvier og ungdyr taber sig, har nedsat ædelyst og vil muligvis ikke rejse sig.