Økonomi og ledelse

SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig

Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betalt ejendomsværdiskat af en bolig, som A havde solgt.