Jura

P 38-19 om revalidering – ophør af revalideringsydelse – tilbagevirkende kraft – genoptagelse – forældelse – Østre Landsrets dom

Sygedagpenge standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed først, når der er truffet en afgørelse.