Planter

Vær opmærksom på plantebeskyttelsesmidlernes afstandskrav til beboelse, veje mv.

Flere og flere plantebeskyttelsesmidler får ved fornyet eller udvidet godkendelse krav om, at der ved sprøjtning holdes afstand til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer i form af en zone, der ikke behandles.