Planter

Status for ukrudt, svampe og skadedyrs resistens over for pesticider

Resistens hos ukrudt, svampe og skadedyr over for plantebeskyttelsesmidler er kortlagt af Aarhus Universitetet. Der er efterhånden udbredt resistens hos mange ukrudtsarter og skadevoldere.