Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-18. Udtagningsmoms – solcelleanlæg – årsbaseret nettoafregning

Landsskatteretten giver i sagerne bl.a. virksomhederne medhold i, at der ved beregning af udtagningsmoms for privat forbrugt el fra solcelleanlæg skal tages udgangspunkt i anlæggets reelle levetid og ikke en fast 5-årig momsmæssig levetid.