Planter

Optimer udnyttelsen af fiberfraktionen fra separeret biomasse

Stigende fokus på separering af afgasset gylle (biomasse) vil øge mængderne af den fiberfraktion, der dannes ved separeringen. Læs her, hvordan du bedst håndterer og udnytter fiberfraktionen i marken.