Planter

Bestem hvedens blomstringstidspunkt af hensyn til plantebeskyttelse

I nogle hvedesorter skal yder- og inderavne åbnes for at afgøre, om småakset blomstrer. Blomst-ringstidspunktet har betydning for beslutning om bekæmpelse af hvedegalmyg og aksfusarium