Jura, Økonomi og ledelse

P 5-24 – Sociale pensioner – formodningsregel – fælles husførelse – samlevende – reelt enlig

Når en pensionist ikke er tilmeldt samme folkeregisteradresse som den formodede samlever, skal Udbetaling Danmark foretage en konkret samlet vurdering af, om pensionisten har fælles husførelse med den formodede samlever.

Analyse

03. maj 2024

 Opdateret 03. maj 2024