Økonomi og ledelse

SKATM-2022-02-06. Ejendomsavance. Udokumenterede forbedringsudgifter. Syns og skønserklæring.

Landsskatteretten fandt at det sandsynliggjort, at der var afholdt udgifter til forbedringer og nyopførelse på ejendommen. Tillæg til anskaffelsessummen blev godkendt ud fra et skøn.