Planter

Vanding af majs efterår 2021

Behovet for vanding er størst på JB 1 og i sent sået majs. Hold kernefyldningen i gang og undgå, at vandmangel udsætter høsttidspunktet.