Jura

Sygedagpenge – arbejdsgivers ret til helbredsmæssige oplysninger

Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb – lovforslag 69 2018/19.